DIVIZE GASTRO | +420 225 001 544 | +420 601 555 090

Stravovací provozy

Každý kuchyňský provoz má svá specifika, ať už se jedná o malou kuchyň ve školce, nebo personální jídelnu pro 2000 lidí. Vždy je třeba brát v úvahu prostorovou dispozici, standardy uživatele, finanční představy a možnosti a předpokládané zatížení provozu. Proto vždy začínáme konzultací se zákazníkem a návštěvou v místě realizace. Neboť nejdůležitější je skloubit představy a možnosti.

Zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb

V oblasti nemocničních stravovacích provozů si klademe za cíl najít vhodné řešení pro kvalitní a bezpečnou přípravu a distribuci stravy pro pacienty i pro zaměstnance.

Základem je dodržení dietního systému stravování a všech hygienických předpisů a požadavků HACCP. Je nutné definovat specifika daného provozu a navrhnout systém, který nejlépe vyhovuje místním podmínkám. Jednou z nejdůležitějších částí je správná dimenze potřebných prostor. V případě použití tabletových systémů je důležité vyřešit komunikační cesty v prostoru kuchyně a následně i v celém objektu nemocnice. Ke klíčovým rozhodnutím patří i zda aplikovat systém „Cook & Serve“ či „Cook & Chill“ neboli „Uvařit a podávat“ či „Uvařit a zchladit“.

Školská zařízení

V oblasti školství (stravovací provozy jeslí, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) je jedním z nejdůležitějších úkolů zajistit kvalitní stravu pro strávníky ve věkovém rozmezí od 1 do 25 let. Každá z těchto věkových skupin má svá specifika.

Ve školských zařízeních je nutné vhodně vyřešit jak kvalitu přípravy a rozmanitost stravy, tak zejména i nárazové zatížení při výdeji jídel a mytí nádobí. To je často slabinou mnoha stravovacích provozů, navržených projektantem dle hodinového průměru, který je však ve špičce několikanásobně překročen.

Prodejní řetězce a výrobní podniky

Jsme dodavatelem specifických gastronomických provozů pro velkokapacitní jídelny stravující zaměstnance výrobních závodů ve velkém množství v krátkém čase.

Hotelové provozy

Jsme dodavatelem gastronomických provozů pro hotely stravující návštěvníky restaurací s požadavky na široký sortiment a rychlou přípravu jídel.