DIVIZE GASTRO | +420 225 001 544 | +420 601 555 090

Specializované distribuční systémy hotové stravy

Bohužel každý člověk nemá možnost se najíst v místě, kde bylo jídlo uvařeno. Mnoho lidí pobývá v nemocnicích, domovech důchodců či jiných obdobných zařízeních. Všichni tito lidé však mají stejné právo na stravovaní kvalitním jídlem za dodržení všech hygienických předpisů.

Distribuční systémy stravy jsou využívány v případech, kdy není možné servírovat stravu v místě, kde bylo jídlo uvařeno. Stále více lidí pobývá v nemocnicích, domovech důchodců či jiných zařízeních sociálních služeb. Pro zajištění stravovaní kvalitním jídlem za dodržení v hygienických předpisů

Distribuce v teplém stavu

Distribuce jídel v teplém stavu je bezkonkurenčně převažující způsob rozvozu jídel, ať už se jedná o jednoporcový rozvoz, nebo o rozvoz více porcí pohromadě. V našich podmínkách se jedná o rozvoz tabletovým systémem, nebo pomocí termoportů. Pro toto řešení existuje mnoho variant možné realizace. Naše firma v této oblasti může nabídnout 30leté zkušenosti. Důležitou roli při dodávce systému hraje i návrh logistiky rozvozu.

Distribuce ve zchlazeném stavu COOK & CHILL

U systému „Cook“ a „Chill“ se jedná o distribuci jídel ve zchlazeném stavu s následnou regenerací jídel u strávníka. Výrazným přínosem tohoto systému je dodržení všech hygienických pravidel a předpisů, kdy není stresujícím faktorem udržení jídel na dostatečně vysoké teplotě, a i časový faktor rozvozu jídel náhle nemusí být hrozbou. Tento systém (v České republice stále mírně opomíjený) je v okolních zemích již léta na vzestupu. I zde pro vás ve spolupráci s našimi zahraničními dodavateli dokážeme navrhnout ideální řešení.

Distribuce stravy v individuálních porcí

V našich podmínkách se tento systém využívá zejména ve zdravotnických zařízeních, kde je   dobře znám a velmi dlouho používán. Těmito systémy se naše firma zaobírá již 30 let, tedy téměř od samotného vzniku. Proto je dnes dokážeme navrhnout a dodat přímo na míru každému zákazníkovi. Systém může být (jak již bylo dříve uvedeno) v podobě rozvozu teplého jídla, či zchlazeného. Zákazník má dnes na výběr z mnoha typů, ať už se jedná o kvalitu či velikost systému.

Distribuce stravy víceporcová

Tento systém distribuce je znám snad každému, kdo se gastronomií zaobírá.
Existuje mnoho variant řešení – od termosů, přes termoporty, až po vyhřívané nerez vozíky.
I v této oblasti má každý zákazník jiné preference a potřeby. Je třeba například brát v úvahu to, že manipulace s nádobami plnými jídla není vždy právě jednoduchá. Zároveň je nezbytné dbát na hygienu a nádoby či vozíky vždy řádně umýt. Proto je i zde třeba navrhnout individuální systémové řešení, které bude zcela vhodné pro každý provoz.