DIVIZE GASTRO | +420 225 001 544 | +420 601 555 090

Zavedení hygienických standardů HACCP

Nabízíme kvalifikované a komplexní poradenství a zavedení systému kritických bodů HACCP.

Povinností každého stravovacího provozu je vést agendu, která přesně vymezuje prostory a pracovní postupy, při kterých je reálné nebezpečí kontaminace surovin či finálních produktů, tzv. kritické body. V závislosti na stupni nebezpečí je nutno vypracovat návrh opatření, která toto nebezpečí sníží na minimum a tímto se řídit a vést o něm agendu.

Elektronické nebo ruční zavedení systému.

sestavení týmu HACCP
popis produktu
identifikace určeného použití
sestavení diagramu výrobního (distribučního) procesu
ověření diagramu v praxi
stanovení kritických bodů
stanovení kritických mezí pro každý kritický bod
stanovení monitoringu pro každý kritický bod
stanovení nápravných opatření
stanovení ověřovacích metod
stanovení dokumentace a udržování záznamů

Na vyžádání Vám rádi zpracujeme nabídku.