DIVIZE GASTRO | +420 225 001 544 | +420 601 555 090

DIVIZE GASTRO

HOSPIMED, spol. s r.o. je významným dodavatelem gastronomické a zdravotnické techniky a poskytovatelem technických služeb s více než 30letou tradicí.

Divize GASTRO se specializuje na dodávky kvalitních velkokuchyňských technologií vč. systémů distribuce stravy pro nemocniční kuchyně, sociální oblast (domovy důchodců, ústavy sociální péče…), školství (školní jídelny, menzy…) a zkušenosti má i s hotelovými provozy či samoobslužnými restauracemi. Sledování nových trendů v oblasti gastronomických technologií a pravidelná školení pracovníků umožňují realizovat ojedinělé projekty, např. vysokokapacitní plně automatizované mycí linky nádobí. Nedílnou součástí divize je projekce a servis s nezbytným zázemím včetně skladu náhradních dílů a spotřebního materiálu. Zákazník tak může mít jednoho partnera po celou dobu životnosti zařízení.

Zavedení hygienických standardů HACCP

Nabízíme kvalifikované a komplexní poradenství a zavedení systému kritických bodů HACCP. Povinností každého stravovacího provozu je vést agendu, která přesně vymezuje prostory a pracovní postupy, při kterých je reálné nebezpečí kontaminace surovin či finálních produktů, tzv. kritické body. V závislosti na stupni nebezpečí je nutno vypracovat návrh opatření, která toto nebezpečí sníží na minimum a tímto se řídit a vést o něm agendu.

Kompletní mycí program pro vaši kuchyň ETOL

Kompletní mycí program pro vaši kuchyň ETOL – jedná se o ucelený program mycí chemie používané v gastronomických provozech. V nabídce jsou nejen mycí a oplachové prostředky vhodné pro různé typy mycích strojů a přípravky  k údržbě a dezinfekci všech povrchů, ale i chemie  doporučovaná k osobní hygieně. Nedílnou součástí tohoto sortimentu jsou i dávkovače nabízených produktů. Aktuálně naleznete v naší nabídce i produkty vhodné k boji s COVID 19.